Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy informerar dig om hur Dughult Design Sweden AB (org.nr. 559029- 2644) använder dina personuppgifter som lämnats in till oss via vårt kontaktformulär, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies)alternativt vid köp i Dughult Design’s webbshop. Dughult Design Sweden AB behandlar personlig information konfidentiellt och följer gällande lagar om integritet.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Detta kan vara namn, post- och leveransadress, personnummer, e- post och mobilnummer. Vi samlar även in uppgifter om dina köp såsom information om köpta varor, pris, datum och storlek för köpet och eventuella returer. Ovan uppgifter samlas in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund. Dughult Design SwedenAB behandlar kreditkortsnummer men sparar inte kreditkorts- uppgifter. Denna tjänst lagras av kredit- och betaltjänst- företag. Vi behandlar också din IP adress för att effektivisera användningen av vår webbplats.

HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas lagligt i syfte för sitt ändamål och endast så länge som det anses nödvändigt eller rimligt.Du har rätt att av Dughult Design SwedenAB begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Dughult Design Sweden AB behandlar samtliga personuppgifter genom lagring av data men också genom drift av våra system.

Dughult of Sweden AB använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (tex Google analytics) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket. Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP- adress.

Dughult DesignSwedenAB låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom lagring av data men också genom drift av våra system. Dughult Design Sweden använder en säker server där dina personuppgifter behandlas. Tillgång ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att kunna säkerställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter.
 • Behandling av beställda varor, vid delbetalning eller kreditering.
 • Skicka sms när din beställning går att hämta och kontakta dig med leveransbesked.
 • Leverans- och garantiärenden.
 • Besvara dina frågor via e- post eller via kundservice.
 • Analys och segmentering för riktade kampanjer.
 • Utskick av generell eller riktad karaktär via e-­‐post samt bjuda in till evenemang.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer inte överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kommer dock lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel till leverantörer inom:

 • Transport  För att på ett säkert sätt kunna leverera dina beställda produkter.
 • Betallösningar  För betalningar, delbetalningar och returer vidarebefordrar vi ditt personnummer till betalnings och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysnings- syfte och upprättande av tillhörande kreditavtal.
 • Myndigheter  För att fullfölja våra rättsliga skyldigheter, så som Posten, Skatteverket eller andra myndigheter.
 • IT- tjänster  För att tillhandahålla tjänster som är nödvändiga för vår drift, teknisk support och underhåll.

FRÅGOR?

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontaktar du Dughult Design Sweden AB enligt nedan.Du kan även kontakta Datainspektionen för frågor www.datainspektionen.se

Dughult Design Sweden AB
Gamla Almedalsvägen
29412 63 GÖTEBORG
SWEDEN

Telefon: +46‐31­‐778 38 00
E-­‐post: contact@dughult.se